Cartel musical

Terceira edición, 12 de marzo de 2011:EN ANTERIORES EDICIÓNS DO FESTIVAL...

Primeira edición, 29 de novembro de 2008:


                 Dorian


                 Souvenir


                 Emma Pollock


                 Carmen Rey


                 Lucky Soul


                 Dead Pixels


                 Nadadora
Segunda edición, 30 e 31 de outubro de 2009:

                          Fangoria


                          Anni B. Sweet


                          Franc3s                               Sevigny


                               Silvia Penide


                               Scandal


                               Elanor