Crónica do I Festival Mulleres arte+parteA continuación, seleccionamos unha serie de enlaces que inclúen desde crónicas, entrevistas, publicitación do evento, críticas ata todo tipo de información xenerada en torno á celebración do I Festival Mulleres arte+parte o pasado 29 de novembro de 2008. Temos que dicirvos que nos sorprendeu moito, no seu momento, a cantidade de medios ( analóxicos e dixitais, por dicilo dalgún xeito ) que se interesaron por esta cita. Máis aínda ao tratarse da súa primeira edición.

Podedes tomarvos esta información como un modesto aperitivo ás inminentes novas que vos adiantaremos moi próximamente.

Crónica de Retromúsica

Crónica PopMadrid

Información de El País


Segunda edición do Festival Mulleres: arte+parte
O 29 de novembro de 2008 celebrouse no Recinto Feiral Expocoruña a primeira edición do Festival “Arte+Parte”.

Este Festival, organizado entre a Concellaría de Igualdade e Participación Cidadá e IFECO Expocoruña, e que contou coa colaboración económica, entre outros, de Begano S.A., ITC Grupo e Gadisa, pretendeu ser unha pedra de toque sobre o papel secundario e estereotipado que as mulleres adoitan representar, ou que se adoita representar interesadamente da muller no seu conxunto, no mundo das diferentes disciplinas artísticas, nomeadamente na música e nas producións audiovisuais.

Como continuidade ao traballo de compilación, exposición e debate que a Concellaría viña xa desenvolvendo desde o Proxecto Exposición “DESENFOCADAS: Imaxe feminina nas revistas dirixidas a rapazas novas”, organizada arredor da celebración do 8 de marzo "Día Internacional das Mulleres" na súa edición de 2008, e que forma parte do catálogo de obradoiros-exposicións que o Concello da Coruña oferta aos centros educativos da nosa cidade, este Festival sitouse no punto intermedio entre a denuncia dunha situación de desamparo e desigualdade na que se atopan as mulleres desde moi novas á hora de encamiñarse cara ao mundo das artes, convertidas en meros obxectos de visualización e desfrute masculinos, nomeadamente nos aspectos que máis inciden na sexualización, como son o “Lolitismo” ou trunfo da imaxe adolescente como o único ideal de beleza feminino, os movementos “sexis”, o vestiario provocativo, o vocabulario reducido a un mar de tópicos, a mitificación da beleza máis externa, a “cousificación”....., e a reivindicación do seu auténtico valor como artistas e como mulleres que deben salvar todos estes obstáculos antes de podérmonos achegar á súa arte e captala na súa exacta dimensión, con criterios puramente artísticos.

Naquela data, e ao longo de toda unha xornada, as coruñesas e coruñeses que se achegaron ata Expocoruña puideron coñecer, directamente, sen os filtros habituais, a obra artística de mulleres que se desenvolven en disciplinas como o cine, a danza e o teatro, e, sobre todo, a música e o espectáculo.

Para iso, contouse con artistas tanto locais e/ou galegas ( Carmen Rei, Nadadora e Margarida Ledo ) como estatais ( Dorian, Souvenir ) e internacionais ( Emma Pollock, Lucky Soul e Dead Pixels ).

Un dos valores engadidos que tivo este Festival foi, ademais do anteriormente dito, a posibilidade dos asistentes de achegarse directamente, sen intermediarios, ás artistas a través dos encontros co público, unha constante ao longo de todo o Festival e que forman parte xa da “marca propia” deste evento.A segunda edición

A valoración global realizada desde esta Concellaría do que supuxo esta primeira edición do Festival Mulleres: arte+parte foi moi positiva, non tanto pola afluencia total ao evento, que se aproximou en toda a xornada ás dúas mil persoas, todo un record para unha actividade de reivindicación feminina e igualitaria celebrada en ningún tempo na nosa cidade da Coruña, se non pola enorme transcendencia mediática do mesmo, o cal xenerou unha publicidade non prevista, tanto en medios escritos como a través de internet, valorada pola empresa “Cultura de Comunicación”, experta no sector, en máis de 40.000 euros.

Tendo en conta estes precedentes, a Concellaría de Igualdade e Participación Cidadá dá continuidade ao proxecto, con idea de melloralo e darlle máis transcendencia pública, en canto á xustificada e necesaria pretensión de visualizar e visibilizar o papel protagonista feminino, en iguais termos ao masculino, no cualitativo, xa que non no cuantitativo, coa segunda edición do Festival Mulleres, que desta vez leva por título arte+parte=2.

A principal novidade desta cita será a realización do mesmo en dúas xornadas diferenciadas.

Na primeira delas, a celebrar o venres 30 de outubro, o Festival centrarase únicamente na parte musical do mesmo, ofertando unha coidada selección de artistas, unha local ou galega, unha estatal e unha internacional, que supoñan un atractivo por si mesmas. Artistas que se poderían escoitar en calquera festival musical dos que se desenvolven no Estado.

O día seguinte, sábado 31 de outubro, sen custo algún para quen queira acudir, estará adicado ás diversas disciplinas artísticas presentes nesta edición.

Efectivamente, ás disciplinas do cine e da danza e teatro, xa presentes na primeira edición, súmanse este ano a pintura, a partir dunha homenaxe aos logros científicos nos campos da física, química e astronomía que protagonizaron mulleres do século XIX, reivíndicase o papel da muller nalgúns dos máis salientables descubrimentos científicos de hai dous séculos, a fotografía, da man dunha profesional nativa da nosa cidade, as jam sessions, a través de perto dunha decena de actuacións musicais breves e moi diversas tanto en estilos coma en intérpretes, a presencia de empresas, asociacións e colectivos vencellados á creación artística e ao “feminino” presentes na Coruña, a radiodifusión, os obradoiros de grafittis, a promoción dos grupos musicais locais, con preferencia polos que contan con intérpretes femininas, e as mesas de debate e encontro co público, que nesta edición centraranse en aspectos como a muller e o deporte, a ciencia, o espectáculo e a industria.

Xa vos irempos adiantando cousas nos próximos días!!!!!!

Prometemos grandes novidades.